ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ทุ่งดอกกระเจียว สีสันดอกไม้ฤดูฝน อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ

ทุ่งดอกกระเจียว สีสันดอกไม้ฤดูฝน อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ

เข้าหน้าฝนทีไร ต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวขจีเต็มไปหมด เห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นสบายตาสบายใจ ถ้าหากว่าใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนอยู่แล้วก็ ขอแนะนำที่นี่เลย ทุ่งดอกกระเจียว ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอ
137