ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พระธาตุชัยภูมิ ความสงบ ความงดงาม

พระธาตุชัยภูมิ ความสงบ ความงดงาม

ระหว่างการเดินทางออกจากอำเภอเมืองชัยภูมิไปบนทางหลวงหมายเลข 2051 เส้นทางไปน้ำตกตาดโตนและมอหินขาวจะมองเห็นพระธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเขาจากในระยะไกล และเมื่อขับรถเข้ามาใกล้ก็ยิ่งเห็นความงดงาม  พระธาตุชัย