โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

Diy สายคล้องหน้ากาก

Diy สายคล้องหน้ากาก

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยุคที่กำลังมีโรคระบาด โควิด-19 เราควรอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ แต่หากว่าบางท่านที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ในการทำธุระสำคัญหรือการออกไปทำงาน ก็ย่อมต้องมีความจำเป็นในการป