บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวแอปพลิเคชัน " พิพิธภัณฑ์สิรินธร 360 "

รีวิวแอปพลิเคชัน " พิพิธภัณฑ์สิรินธร 360 "

พิพิธภัณฑ์สิรินธร 360 เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมโซนต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์ที่