ความงาม

หมวดหมู่

ใน

จาก

เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวมีสัญลักษณ์นี้มีไว้ทำอะไร

เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวมีสัญลักษณ์นี้มีไว้ทำอะไร

ในทุกวันนี้ประเทศไทยมีทั้งฝุ่นและควัน ทั้งจากรถยนต์ รถโดยสารและจากโรงงานต่างๆ คนในปัจจุบันจึงนิยมใช้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันหมดอายุของผลิ