สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ฮีโร่ที่ไม่มีพลังวิเศษแต่เป็นแรงบันดาลใจด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี #HeroinYou

ฮีโร่ที่ไม่มีพลังวิเศษแต่เป็นแรงบันดาลใจด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี #HeroinYou

สวัสดีค่ะทุกคน กับคำว่าฮีโร่ที่มีความหมายตามพจนานุกรมมีว่า บุรุษผู้ที่มีความกล้าหาญ เก่งกล้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และนั่นแหละนะก็เป็นเพียงคำจำกัดความในแบบพจนานุกรมเท่านั้น  แต่สำหรับตัวเรานั้นค
105