ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

▶️คลิป : สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

▶️คลิป : สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

บึงทุ่งสร้างเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ชานเมือง ได้ถูกปรับปรุงพัฒนาให้เป็นให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของจังหวัดขอนแก่น และในช่วงหน้าหนาวยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน "มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ" อีกด้วย สว