สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 ผลไม้ ดูเเล "หัวใจ" ให้เเข็งเเรง

5 ผลไม้ ดูเเล "หัวใจ" ให้เเข็งเเรง

5 ผลไม้ ดูเเล "หัวใจ" ให้เเข็งเเรง  "หัวใจ" เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย มีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือด เเละนำพาออกซิเจนในเลือดผ่านหลอดเลือดหัวใจไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งหัวใจมนุษย์จะเต้นปกติประมาณ
599