ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เชียงคาน Lowseason #เลย

เชียงคาน Lowseason #เลย

หากนึกถึงภาพการใช้ชีวิตเรียบง่าย เมืองเก่าสงบที่ริมฝั่งโขง คงนึกถึงที่ไหนไม่ได้นอกจากเชียงคาน จังหวัดเลย  เชียงคาน เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีความสงบของวิถีช