ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

" รีวิว " เที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน ( เชียงคาน  ไม่เหงาเท่าขึ้นคาน )

" รีวิว " เที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน ( เชียงคาน ไม่เหงาเท่าขึ้นคาน )

"รีวิว " เที่ยวเชียงคาน 3 วัน 2 คืน เช้าวันศุกร์-เช้าวันอาทิตย์ กับเพื่อน เราขึ้นรถที่ บขส.ชุมแพ ออกจากชุมแพ 9.30 น. ถึง บขส. เชียงคาน 12.30 ต่อรถสองแถวมาที่พัก 14.00 รถจอดที่ท้ายตลาด รถสองแถวสายซิ่งก
787