ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

แก่งเลิงจาน มหาสารคาม

แก่งเลิงจาน มหาสารคาม

แก่งเลิงจานหรืออ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ( Kaeng Leng Chan ) สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ของจังหวัดมหาสารคามกันนะครับ แก่งเลิงจานตั้งอยู่ทิศตะวันตกของเมืองมหาสารคาม ตำบลแก่ง
100