ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลายเรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นพระธาตประจำจังหวัดนครพนมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการพระธาตุตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป
313