ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

เคยเห็นไหม? ทุ่งหินไข่ไดโนเสาร์บนแผ่นดินอีสาน

เคยเห็นไหม? ทุ่งหินไข่ไดโนเสาร์บนแผ่นดินอีสาน

ในสระหนองตูม พื้นที่บ้านประชาไทย ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ในแนวภูเขาไฟโบราณ พื้นดินและหินจึงมีลักษณะจำเพาะ มองดูคล้ายไข่ไดโนเสาร์มาก สามารถไปเที่ยวได้ใสช่วงเวลาน้ำน้อยหรือน้ำลดเท่าน