บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

เก็บตกคอนเสิร์ตพี่ปูพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ที่เขาแคนปากช่อง

เก็บตกคอนเสิร์ตพี่ปูพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ที่เขาแคนปากช่อง

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำซ้ำ วนวน มนุษย์ล้วนมีทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกปัญหาและสถานการณ์บนโลกที่ประสบพบเจอมาผสมผสานกับดนตรีออกมาเป็นบทเพลงที่ถูกเล่าต่อหรือระบายออก