ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

            คำผญา-คำสอนอีสาน

คำผญา-คำสอนอีสาน

คำผญา คือ คำสอน คติธรรม เป็นภูมิปัญญาคนอีสานที่ถ่ายทอด. สืบต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นหนึ่ง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนและครอบครัวให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยอันส่งผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุ
2.3k