ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส แห่งเมืองหนองคาย

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส แห่งเมืองหนองคาย

​​​​วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส แห่งเมืองหนองคาย ภาพโดย​ Minion​ Around​ chic สำหรับชาวเมืองหนองคายแล้ว เราจะนึกถึงหลวงพ่อพระใสทันที เพราะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหนองคาย ใครผ่านไปผ่านมารวมทั้งนักท่องเ