สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทุกคนมีโอกาสเป็นได้จริงหรือ ??

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทุกคนมีโอกาสเป็นได้จริงหรือ ??

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทุกคนมีโอกาสเป็นได้จริงหรือ ?? ในปัจจุบันหลาย ๆ คนทำงานหนัก จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองกันเลยนะคะ หลายครั้งที่เกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้นแล้วจึงหันมาออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพกัน วันน