กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตีแตะ กีฬาวัยเด็ก

ตีแตะ กีฬาวัยเด็ก

ตีแตะ เป็นการเล่นในวัยเด็กของเด็กบ้านนอก ที่ก็ไม่รู้ใครกันเป็นคนคิดค้นแต่ขอบอกว่าเป็นการเล่นที่ได้เหงื่อโชกมากเพราะต้องวิ่ง กระโดด และต้องอาศัยความแม่นยำ ในการสังหารคู่ต่อสู้ โดยการเล็ง " อีแตะ " ให้เ