ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวเต่างอย เช็คอินสะพานไม้วิวทุ่งนา ชมใบเสมานาตาล อายุกว่า 1000 ปี

เที่ยวเต่างอย เช็คอินสะพานไม้วิวทุ่งนา ชมใบเสมานาตาล อายุกว่า 1000 ปี

อยู่สกลนครมาเสียตั้งนานอ้ายฉิงก็ยังไม่เคยเที่ยวที่นี่เลย เคยได้ยินแต่ในคำขวัญอำเภอเต่างอย ที่มีคำว่า “ใบเสมานาตาล” ก็แปลว่า มีใบเสมาอยู่ที่หมู่บ้านนาตาลนั่นเอง และนี่ก็เป็นครั้งแรกของการเที่ยวเต่างอยท
144