สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ไขมันกับสุขภาพ ถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องกลัว (Fat with health. If you understand, do not be afraid)

ไขมันกับสุขภาพ ถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องกลัว (Fat with health. If you understand, do not be afraid)

เรามักได้ยินอยู่เสมอว่า ถ้ารักสุขภาพให้เลือกกินอาหารไขมันต่ำ อย่ากินอาหารมัน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ผู้ผลิตได้ใส่ใจผลิตอาหารตามกระแสนี้มากขึ้นและผู้บริโภคก็ได้ปรับเปลี่ยนเลือกอาหารไขมันต่ำ