ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปิดบ้านศรีสะเกษ หนาวนี้ศรีสะเกษพร้อม

เปิดบ้านศรีสะเกษ หนาวนี้ศรีสะเกษพร้อม

แจ้งข่าวสาร ในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ รัฐบาลได้กำหนดการเปิดประเทศเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเราด้วย ทำให้มีเงินสพัดเพิ่มมากขึ้น และปลดล็อกธุรกิจต่าง ๆ ให้มีรายได้หลังจากช่