ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตเขาพระวิหาร  (ประเทศกัมพูชา)

ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตเขาพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา)

ไม่น่าเชื่อว่า คนที่ไม่เคยสนใจและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากัมพูชาคืออะไร ด้วยความที่ไม่ได้สนใจในเรื่องความรู้รอบตัวเท่าไหร่ จึงไม่เคยรู้ว่ามีอีกประเทศหนึ่งที่สวยงามทางด้านของศิลปะ  ตอนที่อยู่ที่ประเทศของตนเอง
641