อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความสัมพันธ์แบบดอกไม้พลาสติก

ความสัมพันธ์แบบดอกไม้พลาสติก

wlvsa
| 2 min read
ความสัมพันธ์แบบดอกไม้พลาสติก เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามแต่ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปอีกขั้นได้ เรื่องความรักระหว่างคนสองคนที่เริ่มก่อตัวขึ้น ความรักที่สวยงาม การกระทำที่ชัดเจน คนรอบข้างล้วนรู้ถึงความสัมพ