ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

▶️ คลิป : คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล เรื่องสัตว์ต่างๆ 50 คำ เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

▶️ คลิป : คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล เรื่องสัตว์ต่างๆ 50 คำ เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

เป็นวีดีโอรูปภาพสัตว์และคำอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย เรื่องสัตว์ต่างๆ 50 คำ เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และอื่นๆอีกมากมาย เปิดประสบการณ์ความบันเ