ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี สักการะขอพรพระพุทธไสยาสน์หินอ่อน วัดสวย unseen กลางขุนเขา ที่เที่ยวอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี สักการะขอพรพระพุทธไสยาสน์หินอ่อน วัดสวย unseen กลางขุนเขา ที่เที่ยวอุดรธานี

นักท่องเที่ยวสายบุญทั้งหลาย คงได้เคยเห็นภาพของวิหารหลังคาสีเขียวขนาดใหญ่บนยอดเขา ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ประดุจว่าสถานที่แห่งนั้น ปานดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ วันนี้เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวณสถานที่แห่งนี้ นั่