ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ค่ายรามสูร มรดกสงครามเย็น

ค่ายรามสูร มรดกสงครามเย็น

Pp
| 3 min read
หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จะต้องนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง หรือหอนางอุสา แต่สำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศ