ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปลี่ยนไปแล้ว วัดป่าโนนนิเวศน์ ตำนานผีดุแห่งเมืองอุดรธานี

เปลี่ยนไปแล้ว วัดป่าโนนนิเวศน์ ตำนานผีดุแห่งเมืองอุดรธานี

วัดป่าโนนนิเวศน์ อำเภอเมืองอุดรธานี เคยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่อง "ผีดุ" ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของเมืองอุดรฯ เลยนะคะ...สมัยก่อน ใคร ๆ ก็ไม่ค่อยกล้าไปไม่ค่อยกล้าผ่าน เพราะกลัวผีหลอก...แต่เมื่อประมาณ 20 ป
393