ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

อ่านออกเขียนได้แบบ BBL ทำอย่างไรไปดูกัน

อ่านออกเขียนได้แบบ BBL ทำอย่างไรไปดูกัน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน บทความนี้เอาใจครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานหรือลูกศิษย์ในวัยประถมศึกษากันอีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นภาคสองต่อจากเรื่อง "การสอนอ่านแบบครู BBL พ่อแม่ก็ช่วยได้" ที่ผู้เขียนได้พูดถึ
235