อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เหตุการณ์ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายของชีวิต

เหตุการณ์ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายของชีวิต

การใช้ชีวิตมาแล้วหลายสิบขวบ เกิดเป็นประสบการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต เหตุการณ์ที่ยากจะลืมเลือน และเป็นอุทาหรณ์ต่อการดำรงชีพต่อไป บทความนี้จะขอเล่าเรื่องเหตุการณ์ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายขอ