ไลฟ์แฮ็ก

ส่งของจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพทางเครื่องบิน

8.1k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ส่งของจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพทางเครื่องบิน

การซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งของจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งนั้นพัฒนาไปมากเช่นกัน โดยเวลาในการส่งของให้ถึงมือผู้รับนั้นใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งวันเป็นต้นไป แต่สิ่งของบางอย่าง เช่น สัตว์เลี้ยง ผัก ผลไม้  จำเป็นต้องใช้เวลาในการส่งให้ถึงปลายทางน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ผู้เขียนเองอยู่เชียงใหม่ ทุกครั้งที่มีโอกาสต้องส่งของจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพ ผู้เขียนมักจะส่งโดยใช้วิธีการฝากกับรถทัวร์ ของบริษัทนครชัยแอร์  (ซึ่งจุดขนส่งสินค้านครชัยแอร์ อยู่ตรง แยกเซ็นทรัลเฟสติวัสเชียงใหม่ ใกล้กับสถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่)

วิธีการส่งสินค้ากับนครชัยแอร์นั้น มีดังนี้

 1. บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย และต้องระบุที่อยู่ผู้รับ ผู้ส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน
 2. นำพัสดุไปชั่งน้ำหนัก
 3. ยื่นบัตรประชาชนผู้ส่งให้เจ้าหน้าที่
 4. ชำระเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จรับเงิน

Advertisement

Advertisement

จากนั้นเราก็ติดต่อผู้รับให้มารับได้ ที่ จุดขนส่งสินค้านครชัยแอร์ ที่กรุงเทพ ซึ่งอยู่ใกล้กับจตุจักร โดยผู้รับต้องเป็นคนเดียวกับที่ระบุที่หน้ากล่องสินค้าโดยผู้รับต้องนำบัตรประชาชนของผู้รับไปด้วย

เวลาในการส่งสินค้านั้น มีสองช่วง คือ ช่วงเช้า และ ช่วงเย็น หากต้องการจะส่งของให้ทันรถออกรอบเช้าต้องไปให้ถึงจุดรับส่งสินค้านครชัยแอร์ ก่อนเวลา 10.00 น. โดยจะไปถึงกรุงเทพ  เวลา 20.00 น. หากส่งหลังเวลา 10.00 น. จะต้องรอรถออกตั้งแต่รอบ 16.00 น. เป็นต้นไป โดยรถจะไปถึงกรุงเทพเวลา 08.00 น. ตอนเช้าของวันถัดไป ซึ่งวิธีการส่งของวิธีนี้นั้นจะใช้เวลาเท่ากับเวลาที่รถทัวร์ใช้วิ่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพซึ่งประมาณ 9-12 ชั่วโมง (ไม่นับรวมเวลาที่สินค้าต้องไปตั้งรอเวลารถออกเดินทาง) หากเป็นของสดเมื่อไปถึงปลายทางมักจะมีส่วนหนึ่งที่เสีย หรือใกล้เสีย ซึ่งราคาค่าส่งจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 25 บาท ล่าสุดส่งผักไปกรุงเทพด้วยนครชัยแอร์ น้ำหนัก 6 กก คิดราคาอยู่ที่ 155 บาท มีบางส่วนของผักที่ส่งไปช้ำและเสีย ต้องทิ้งไป

Advertisement

Advertisement

ส่งของ 6 กก กับนครชัยแอร์ คิดราคา 155 บาท

ดังนั้นเพื่อส่งสินค้าให้ถึงปลายทางอย่างเร็วที่สุด ผู้เขียนจึงลองเปลี่ยนเป็นการส่งทางเครื่องบิน โดยการส่งสินค้าจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพทางเครื่องบินนั้น สามารถเลือกสนามบินที่จะรับสินค้าได้ว่าอยากรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ (สามารถส่งสินค้ากับเที่ยวบินของการบินไทย) หรือที่สนามบินดอนเมือง (สามารถส่งสินค้ากับสายการบินนกแอร์)  ซึ่งวิธีการส่งทางเครื่องบินนั้นจะใช้เวลาโดยประมาณอยู่ที่ 4 ชั่วโมง ถึง 6 ชั่วโมง

โดยบทความนี้จะเล่าประสบการณ์และขั้นตอนวิธีการส่งสินค้ากับเที่ยวบินนกแอร์ ผ่านบริษัท Pan Thai Air  หรือ คาร์โก้นกแอร์เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณคลังสินค้าของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

โดยวิธีการและขั้นตอนการส่งสินค้ามีดังนี้

 1. บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย และต้องระบุที่อยู่ผู้รับ ผู้ส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน
 2. นำพัสดุไปชั่งน้ำหนัก
 3. ยื่นบัตรประชาชนผู้ส่งให้เจ้าหน้าที่
 4. กรอกข้อมูลว่าสินค้าที่จะส่งเป็นอะไร และกรอกชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อของผู้รับและผู้ส่ง
 5. ชำระเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จรับเงิน

Advertisement

Advertisement

จากนั้นก็แจ้งให้ผู้รับไปรับที่สนามบินดอนเมืองได้ ซึ่งคาร์โก้นกแอร์ที่ดอนเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 1 สนามบินดอนเมือง ซึ่งมีที่จอดรถด้านหน้า โดยผู้ไปรับ ต้องเป็นคนเดียวกับที่ระบุไว้ตอนนำส่ง และต้องนำบัตรประชาชนไปด้วย

ซึ่งตารางเวลาการรับส่งสินค้าของบริษัท Pan Thai Air  นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 5 รอบต่อวัน ดังรูปภาพนี้

ตารางเวลารับสินค้าจากรูปตารางส่งสินค้าเชียงใหม่ดอนเมือง ขออธิบายโดยยกตัวอย่างดังนี้ หากผู้ส่งนำสินค้าไปส่งระหว่างเวลา 6.31น. ถึง 8.30น. ซึ่งจะตรงกับรอบส่งสินค้าของเที่ยวบิน DD8307 ซึ่งออกเดินทางจากเชียงใหม่เวลา10.45น. และถึงดอนเมืองเวลา 11.50น. โดยการส่งสินค้ามากับเที่ยวบินนี้ ผู้รับสามารถมารับสินค้าที่คลังสินค้านกแอร์ ดอนเมืองได้ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ซึ่งคาร์โก้นกแอร์ที่ดอนเมืองจะปิดทำการในเวลา 23.00น. ต้องไปก่อนเวลาปิด

ซึ่งวิธีการส่งสินค้ากับ Pan Thai Air นั้นมีค่าส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ก็อยู่ที่ขนาดของกล่องด้วย ถ้ากล่องมีขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่อาจจะต้องคิดน้ำหนักเพิ่มจากน้ำหนักสินค้าอีก 2-3 กิโลกรัม อีกทั้งมีค่าธรรมเนียมการส่ง ประมาณ 60-90 บาท

ส่ง 13 กก มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 390 บาทหากว่าสินค้าที่ส่งนั้นจำเป็นต้องแช่เย็นควรใส่น้ำแข็งแห้ง หรือเจลความเย็นเพื่อรักษาความเย็น และจำเป็นต้องใส่ในกล่องโฟมและใส่ถุงพลาสติกหุ้มด้วย ถ้าไม่ได้เตรียมถุงพลาสติกมาจะต้องเสียเงินค่าถุงพลาสติกหุ้มสินค้าราคา 25 บาทให้กับบริษัท Pan Air Thai อีกด้วย

รายละเอียกการส่งสินค้าต่างๆ

โดยรวมแล้วผู้เขียนประทับใจการส่งของบริษัท Pan Thai Air ค่อนข้างมากเพราะส่งสินค้าไปถึงผู้รับได้ไว ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงเท่านั้น และราคาไม่แพงมากเกินไปสำหรับสินค้าที่ต้องการให้ไปถึงผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุด ขอให้คะแนน 9 เต็ม 10 หักหนึ่งคะแนนที่ข้อมูลวิธีคำนวนราคาการส่งสินค้าของบริษัท Pan Thai Air ไม่ชัดเจนนัก

หมายเหตุ

การเดินทางโดยรถยนต์มายังอาคารคลังสินค้าสนามบินเชียงใหม่

 • จากแยกแอร์พอร์ท ทางถนนมหิดลให้เลี้ยวซ้ายเข้าสนามบิน
 • จากกองบิน 41 ทางถนนมหิดลให้เลี้ยวขวาเข้าสนามบิน

ผ่านลานจอดรถแล้วตรงไปยังอาคารคลังสินค้า จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าอาคารคลังสินค้า อย่าลืมรับบัตรจอดรถ (หากประทับตราจอดรถจากบริษัท Pan Thai Air สามารถจอดฟรีได้ 30 นาที)  หลังรับบัตรจอดรถที่ประตูทางเข้าให้เลี้ยวซ้าย เจออาคารสีเหลืองหลังแรกนั่นคือบริษัท Pan Thai Air โดยมีที่จอดรถด้านหน้าอาคารสามารถจอดรถได้ 4 คัน

ประทับบัตรจอดรถ จอดฟรี 30 นาที

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
dailyjourney
dailyjourney
อ่านบทความอื่นจาก dailyjourney

ยิ่งจด ยิ่งจำ บันทึกทุกการเดินทางท่องเที่ยว ร้านอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์