ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

แบบทดสอบออนไลน์ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับมนุษย์

แบบทดสอบออนไลน์ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับมนุษย์

ศิลปะกับมนุษย์โดย ครูมิตร สวัสดีผู้ใฝ่รู้ผู้ใฝ่สร้างสรรค์ในงานศิลป์ทุกท่าน ทุกคนนะครับ ครูมิตรได้รับผลตอบรับจากแบบประเมินในแบบทดสอบออนไลน์ทางศิลปะชุดที่ผ่านๆมาในทางบวกอย่างล้นหลามจากทั่วทิศของไทย ทั้
1.4k