บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

“ปี่แน” จังหวะที่ครื้นเครงกับบทเพลงแห่งความสุข

“ปี่แน” จังหวะที่ครื้นเครงกับบทเพลงแห่งความสุข

จะมีใครคนไหนบ้างที่ไม่ชื่นชอบ และไม่อยากได้ยินเสียงที่เป็นท่วงทำนองอันไพเราะของดนตรี มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ล้วนมีความผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับดนตรีแทบทั้งสิ้น ดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจให้กับม
470