ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

7 ช่องทางทำเงินแนวใหม่ สไตล์ WFH กับ Digital Product

7 ช่องทางทำเงินแนวใหม่ สไตล์ WFH กับ Digital Product

ปี 2020 เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ โดยเฉพาะผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าที่ทำให้เกิดภาวะ LOCK DOWN เมืองต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารเดินทาง เคลื่อนย้ายถ่ายเทไปไหนมาได้ และที่สำคัญ มันส่งผลกระทบ
5.8k