ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เสพย์งานศิลป์ อินลำพูน ที่งาน “ต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา”

เสพย์งานศิลป์ อินลำพูน ที่งาน “ต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา”

การแกะสลักไม้ ถือเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความอดทน และความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้น ในประเทศไทย ไม้แกะสลักนั้นได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ดังที่เห็นได้โดย