ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ดอยขะม้อ  ยอดดอยแห่งศรัทธา

ดอยขะม้อ ยอดดอยแห่งศรัทธา

ณ. มุมหนึ่ง บนแผนที่ประเทศไทย ลำพูนเมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเป็นต้นกำเนิดตำนานพระอริยสงฆ์ ผู้คนเรียกขาน นักบุญแห่งล้านนา ครูบาศรีวิชัย อีกทั้งมีวัดมหาวัน ซึ่งเป็นที่กำเนิด พระรอดวัดม