ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว พาไหว้พระธาตุหริภุญชัยและชมเทศกาลโคมแสนดวง ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

รีวิว พาไหว้พระธาตุหริภุญชัยและชมเทศกาลโคมแสนดวง ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน

เมื่อกรมอุตินิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ประจำปี 2565 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ต.ค.2565 จนถึงปลายเดือน ก.พ.2566 ซึ่งจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำที่สุด 8-9 องศาเซลเซียส ส่วนมากจ