สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

สุขภาพช่องปากดี ฟันขาว ด้วย “ถ่าน” ฉบับคนยุคสมัยก่อน

สุขภาพช่องปากดี ฟันขาว ด้วย “ถ่าน” ฉบับคนยุคสมัยก่อน

สุขภาพช่องปากดี ฟันขาว ด้วย “ถ่าน” (ฉบับคนยุคสมัยก่อน)  ในยุคสมัยก่อนนั้น ยังไม่มีการใช้ยาสีฟันในการแปรงฟัน แต่คนสมัยก่อนเขาก็ยังคงมีฟันที่ขาวและดูสะอาดเพราะเขามีเคล็ดลับค่ะ เคล็บลับของเขานั่นคือคนสมั