ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

"ปอยส่างลอง" สีสันแห่งศรัทธา

"ปอยส่างลอง" สีสันแห่งศรัทธา

"ปอยส่างลอง" ประเพณีการบวชสามเณรในแบบของชาวไทใหญ่ ที่มีสีสันและความศรัทธา เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ในเดือนเมษายน ปี 2564 ก็ยังอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกคนต้องปรับตัวและร