ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

กินข้าวด้วยกันที่โฮมสเตย์ โรงเรียนชาวนา น่าน

กินข้าวด้วยกันที่โฮมสเตย์ โรงเรียนชาวนา น่าน

น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสเน่ห์ บรรยากาศ ทุ่งนา ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ พามาสัมผัสบรรยากาศแบบคนหนือ กินข้าวด้วยกันที่โฮมสเตย์ โรงเรียนชาวนา น่าน วิถีชีวิตแบบชาวนา กินอาหารพื้นเมืองบนยุ้งข้าว การท่องเ