ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ่อเกลือภูเขา แห่งเดียวในโลก ที่ จ.น่าน

บ่อเกลือภูเขา แห่งเดียวในโลก ที่ จ.น่าน

Naris
| 2 min read
เกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขา จ.น่าน เที่ยวธรรมชาติชมการต้มเกลือ ซื้อเกลือ ผลิตภัณฑ์จากเกลือ แบกเกลือกกับบ้าน เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านถนนหมายเลข 3 และ ถนนลอยฟ้า เกลือสินเธาว์โบราณ เป็นเกลือภูเขาของ จ.น่า
547