ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

"ดอยภูลังกา”  จากพื้นที่ "เรดโซน" สู่ดินแดนทะเลหมอก

"ดอยภูลังกา”  จากพื้นที่ "เรดโซน" สู่ดินแดนทะเลหมอก

"ดอยภูลังกา”  จากพื้นที่ "เรดโซน" สู่ดินแดนทะเลหมอก ถ้าพูดถึงดอยภูลังกาหลายคนคงนึกถึงการไปชมทะเลหมอกยามเช้า เบื้องหน้าเป็นภูเขาหินปูนตั้งตระหง่านโดดเด่น นั่นคือ ภูลังการีสอร์ท ซึ่งเป็นคนละสถานที่กับดอ