ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ดอยหลวง-ดอยหนอก พะเยา เดินป่าแสนโหดไปสัมผัสขุนเขาแห่งศรัทธา

ดอยหลวง-ดอยหนอก พะเยา เดินป่าแสนโหดไปสัมผัสขุนเขาแห่งศรัทธา

เพื่อนร่วมทาง “ไป ไป เอื้อย เจ้าไหวบ่ อีกนิดเดียว อีกนิดเดียว!!!” (อีกนิดเดียวสิตายแล้ว) ถ้อยคำให้กำลังใจเพื่อนร่วมทริปตลอดทาง เพราะเรามีจุดหมายเดียวกันคือยอดดอยหลวง-ดอยหนอก พะเยา..... ดอยหลวง-ดอยหนอก
3.5k