บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ห้องน้ำโรงเรียนหลอน

ห้องน้ำโรงเรียนหลอน

ห้องน้ำโรงเรียนหลอน  โรงเรียนบางเเห่งในประเทศไทยมักจะมีเรื่องเล่าตำนานหลอนเเตกต่างกันออกไป บ้างก็มีตำนานหลอนเกี่ยวกับผีครูผีพานโรง เเต่โรงเรียนนี้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีห้องน้ำ!!ผีที่โรงเรียนเเห่