ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 แอปพลิเคชัน ช่วยจัดการเรียนการสอนออนไลน์

5 แอปพลิเคชัน ช่วยจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัญหา ไวรัสโควิด-19 ทำให้คุณครูหลายคนประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบออนไลน์ ถึงแม้คุณครูหลายคนอาจจะเคยใช้ แอปพลิเคชัน
4.0k