สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตะลิงปลิง  &  มะเฟือง  ผลไม้ต้องห้ามเป็นอันตรายสำหรับไตของคุณ

ตะลิงปลิง  &  มะเฟือง  ผลไม้ต้องห้ามเป็นอันตรายสำหรับไตของคุณ

K.N.
| 2 min read
ตะลิงปลิง&มะเฟืองผลไม้ต้องห้ามเป็นอันตรายสำหรับไตของคุณ               ตะลิงปลิงและมะเฟืองเป็นผลไม้ที่อยู่ในสกุลเดียวกันแต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันดังนี้               ตะลิงปลิงเป็นผลไม้ที่มีใบคล้า
133