ความงาม

หมวดหมู่

ใน

จาก

งามจากข้างใน …สู่ภายนอก

งามจากข้างใน …สู่ภายนอก

“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” สุภาษิตคำพังเพยคำนี้ยังใช้ได้จริงและเห็นจริง แต่จะมีกี่คนที่จะเห็นความสวยความงามจากภายใน สู่ภายนอกเหมือนที่เขาบอกไว้ว่า “สวยภายในสู่ภายนอก” วันนี้ผู้เขียนได้นำวิธีที่จะท