ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

เดินตามร้อยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้

เดินตามร้อยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้

สร้างภูมิกัน ให้กับครอบครัวด้วยความพอเพียงวันนี้ผู้เขียนมีเรื่องราวของหนุ่มวิศวะเงินเดือนหลายหมื่น แต่ด้วยความเบื่อหน่ายความวุ่นวายในเมืองหลวง เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงาน และมุ่งมั่นกลับมาบ้านเกิดมาพลิก