ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ผ่าน 2 ช่องทาง ยังเหลือสิทธิ์อีกล้านกว่าสิทธิ์

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ผ่าน 2 ช่องทาง ยังเหลือสิทธิ์อีกล้านกว่าสิทธิ์

เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 นั้นเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกกับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และใครที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไปสำหรับโครงการคน