บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

สงกรานต์ 2020 ปีนี้ไม่มีประเพณีสรงน้ำ พระ เณร

สงกรานต์ 2020 ปีนี้ไม่มีประเพณีสรงน้ำ พระ เณร

สงกรานต์ปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 นี้เป็นปีแรก ที่ควรจารึกไว้ในความทรงจำ เพราะเป็นปีที่ไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์โดยสิ้นเชิง ส่วนเหตุผลทุกคนคงทราบกันดี ก็เจ้าโควิด-19 ตัวร้ายที่ระบาดและแพร่กระจายอย่างร