แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

รองเท้าแตะแกะลาย

รองเท้าแตะแกะลาย

ปลายมีดอันแหลมคมถูกบรรจงกรีดไปตามลวดลายที่วาดไว้บนพื้นรองเท้ายางสีขาว แล้วค่อย ๆ ดึงผิวด้านบนออก จนเกิดเป็นศิลปะสลักลายขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม ศิลปะชนิดนี้เป็นที่ทราบกันดีในนาม “รองเท้าแตะแกะลาย” ::::ภาพ
112