ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ กระบี่

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ กระบี่

โรงเรียนอิศรานุสรณ์ กระบี่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานนี้เป็นโอกาสแห่งความสุขของนักเรียน ครอบครัว ครูและบุคลากรของโรงเรียน พิธีเริ่มด้วยขบวนของนักเรียนซึ่งแต่งกายด้วยชุดน
122