ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ขั้นตอนการลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้กยศ. ปี 2564 ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้กยศ. ปี 2564 ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืม กลุ่มก่อนฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้กู้
118