อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

งานเลี้ยงรุ่น ระดับ มัธยม UM 29, 35 นานแค่ไหนแล้วนะ..ที่เราไม่ได้เจอกัน?

งานเลี้ยงรุ่น ระดับ มัธยม UM 29, 35 นานแค่ไหนแล้วนะ..ที่เราไม่ได้เจอกัน?

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในระดับมัธยมและในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ในความคิดเห็นส่วนตัว ผู้เขียนคิดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในระดับมัธยมนั้นมีความผูกพันมากกว่าในระดับมหาวิทยาลัย เพราะในวัยนั้น พวกเราท
2.5k