ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความสวยงามแห่งวัฒนธรรม

ความสวยงามแห่งวัฒนธรรม

ประตูสู่วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่โดยทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าวัด จะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับเราชาวพุทธในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ แต่สิ่งที่เราได้เห็นเพิ่มเติมนั่นคือความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่
176