ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ครั้งแรก! ปีนผาที่ไร่เลย์ จะรอดหรือจะร่วง

ครั้งแรก! ปีนผาที่ไร่เลย์ จะรอดหรือจะร่วง

ขณะที่เราแพลนทริปเที่ยวกับเพื่อนที่จังหวัดกระบี่ เราก็เสิร์ชหาที่เที่ยวไปเรื่อยๆ จนไปสะดุดตากับชื่อหนึ่ง ‘หาดไร่เลย์’  ไร่เลย์ที่ไม่ได้เป็นเกาะ แต่ต้องนั่งเรือ ไร่เลย์ที่ไม่ใช่ไร่เลย์ แต่คือ ไร่(ที่ทะ