ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ล่องเรืออ่าวนางปริ้นเซส 9 ชมหาดไร่เลย์ เกาะไก่ กระบี่ พร้อมดินเนอร์สุดอร่อย

ล่องเรืออ่าวนางปริ้นเซส 9 ชมหาดไร่เลย์ เกาะไก่ กระบี่ พร้อมดินเนอร์สุดอร่อย

วันนั้นเป็นวันที่มีแดดจัดในเดือนเมษายน เมื่อผู้เขียนและเพื่อนได้รับการเชิญชวนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ให้ไปล่องเรือเพื่อสำรวจเกาะที่สวยงาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมเส้นทางเชื่อมโยงอันดามั
165