คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีฯ

303
อีฟ ลายพราง
อีฟ ลายพราง
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก อีฟ ลายพราง
แจ้งตรวจสอบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีฯ

 

   รวมรายชื่อศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อและเป็นตำนานที่กล่าวขานมายาวนาน ขอบคุณข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของ จ.นครศรีธรรมราช มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

    เนื่องจากในทุกพื้นที่นั้นจะมีความเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆไว้กับศักดิ์สิทธิ์ในพื้นถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เมืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมักจะวางแนวทางการศึกษาไว้คือ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มักจะซ่อนข้อมูลไว้ใน ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม และโบราณสถานโบราณวัตถุเสมอ แต่โดยส่วนใหญ่ในทางวิชาการมักจะมองข้ามเรื่องราวส่วนนี้ไปเสมอ เนื่องจากมองว่าเป็นเพียงเรื่องราวปรัมปราไร้หลักฐานของความน่าเชื่อถือ ซึ่งในหลายๆครั้งนั้น จุดเริ่มต้นในการค้นพบในทางประวัติศาสตร์มักจะได้เบาะแสจากเรื่องราวเหล่านี้เสมอ ที่ผ่านมานั้นผู้เขียนได้รวบรวมรายชื่อศักดิ์สิทธิ์ใน จ.นครฯ ไว้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบในเรื่องดังกล่าว และในการทำพิธีกรรมสำคัญของบ้านเมืองในหลายๆครั้งใน จ.นคร ฯ

Advertisement

Advertisement

     การประกอบพิธีกรรม ซึ่งต้องเขียนโองการเฉพาะงานพิธีนั้นขึ้นมา ให้ทางพราหมณ์ ราชครู บัณทิต หรือหมอพื้นบ้าน หมอพิธีกรรม ได้อ่านนั้นโองการนั้น ผู้เขียนมักจะอัญเชิญศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาอยู่ในโองการเสมอ ด้วยศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ เปรียบดั่งส่วนสำคัญที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองและคอยดูแลทุกข์สุขให้เหล่าลูกหลานหรือผู้ที่ศรัทธาเพื่อเป็นเกียรติ เป็นบารมีแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสืบไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะภาพจาก เพจนครออนไลน์

ศักดิ์สิทธิ์ในสถานพราหมณ์

= ตาทวดคันธมาส , ทวดเจ้าวัดศพ , แม่ตานี , แม่มณีรจนา ( ไม้ตะเคียน ) , ท้าวโคทคีรี – นางมรพานพิธี , ท้าวราษฎร์ , ท้าวศรี , นายทองอ้าย , ตาหมอเฒ่าไชย – ตาหมอเฒ่าแก้ว – ตาหมอเฒ่าไชย – ตาหมอเฒ่าจันคง , พ่อท่านบัว วัดชายนา , แม่สุวรรณมาลี วัดโคกธาตุ , พ่อท่านศรีทอง วัดหอไตร

Advertisement

Advertisement

ศักดิ์สิทธิ์นครศรีธรรมราชทวดกลาย

= ทวดยางหลัก , พ่อจ่าดำ , ทวดร่าย – แม่สร้อยมาลา , ทวดงูปากนคร , ตาปู่ชี ตาชีพรหม ตาผ้าขาว , ตาปู่นุช , ทวดพญานาค – ตาขุนดำ วัดนางพระยา , ทวดอินทนิล , ทวดตาขาล , ทวดโพธิ์เกาะใหญ่ , ทวดตาโหร – ทวดตามอย , ทวดหัวมินา , ทวดศาลามีชัย , ทวดเพชรจริก , เจ้าแม่ลาวทอง วัดสวนหลวง , แม่ศรีดอกไม้ วัดหน้าพระธาตุ , พระพวย พระแอด พระปัญญา พระศรีธรรมโศก ทวดตาดำ เทวดารักษาพระธาตุนคร , พ่อแก่แม่แก่ฐานพระสยมฯ ขุนรามราชา , ทวดพระเสื้อเมือง – ทวดเสือ , เจ้าพระยานครน้อย , ทวดพระแสง , ออกพระธรรมนารายณ์ ออกพระศรีราชโภเบนทร์ , เจ้าพ่อเสมาชัย เจ้าแม่อ่างทอง , ทวดขุนพันธรักษ์ราชเดช , ตาขุนเพชร , ตาขุนลก , ตาขุนรักษ์ , ทวดพระเงิน , ทวดขุนราเมศ , ทวดท่าโพธิ์ , เจ้าพระ ยานครพัฒน์ , พระเจ้านครหนู หม่อมทองเหนี่ยว , ทวดเหนือ , ทวดทอง , ทวดแดง , ทวดหน้ารายณ์ , ทวดนาก , ท้าวพังการ , ตาเถรไพร , ตาทุ่งทิศพรหม , แม่ศรีดอกไม้ , ทวดโพธิ์ทอง , แม่พระปราง , ทวดสวนพล – ตาพันอิน , หลวงอินทคีรี , แม่เทพธิดานั่งแท่น วัดเทพนิมิตร , เจ้าพ่อเขามหาชัย ท้าวศรีเทพ ท้าวศรีอักษร ตาสำหรุด ตาผ้าแดง , ทวดตาอินทอง , ทวดสมิง , พระแม่ชุม พระพ่อสุวรรณ , ทวดหินกอง , ทวดสระนาง หงส์ / เจ้าแม่เกาะพระนาง ตาวัง – ตาหวัง ตาสำหรุด , ทวดปู่ชี , ทวดปากพระนาง , ทวดปลายทราย ตาขุนแหลม แม่แม๊ะ , ทวดปากเชียร , ทวดปากช่อง , ตาขุนวัง – ตาขุนพล , ทวดตาเมือง , ตาปู่ชีวัดพังยอม , ทวดการะเกด , ทวดศาลหลวงต้นไทร , ทวดหัวควน ทวดหลักเมือง ทวดร่มแก้วร่มเมือง , ทวดเขาพระบาท , ทวดตาอินทร์แก้ว , ทวดตาชัยหัวหมอน , ทวดตาทองสุก , ทวดหัวควน , ปู่ชีแพง ,แม่นางห้อง , ทวดควนชะลิก / ทวดหม่อมบุญ , ตาหลวงเดช , ตาหลวงราม , ตาหลวงรอง , เทวดาวังฆ้อง , เทวดาสวนลุม , เทวดาวังหอน , เทวดาควนสนุก , พระยาแก้วโกรพ , ทวดตาครกใหญ่ , ทวดเจ้าฮวด , เทวดาน้ำตก , ทวดดำดง , ทวดเขานางนอน , ทวดเจ้าร่อน – เจ้าตรัง , เทวดาไม้ดักทุ่งสง , เทวดาเขาชุมทอง , ทวดพระเหมน , ทวดรามโรง , ทวดเขาล้าน , ทวดเขาหมาก , ทวดขุนพัง , ตาขุนหาญ , ตาหมื่นวัง ตาหมื่นแก้ว , เทวดาเกาะกลาง , พระแม่แก่ วัดก้างปลา , แม่นางไสโยง , ตาพังคอลาย ยายสีหวัง ปู่เจ้าสมิงตรา , ทวดพญาตรีเศียร , ทวดตาเล่ง ตาขุนชิด , ทวดสมิงขาว / เทวดาเขาพระ , เทวดาไม้ดักนาบอน , เทวดาเขาศูนย์ , เทวดาควนหวัน , เทวดาหนานนุ้ย – เทวดาหนานใหญ่ , เทวดาหน้าช้าง ต.ท่าดีเทวดาเขารูป , ทวดกรุงหยัน , ทวดสระมโนราห์ , ทวดพระอุเชนทร์ , ทวดควนสูง , ทวดคลองมิน , ทวดวังหินตั้ง , ยายชีปริง – ยายชีปราง , นางพญาจัณฑี - มหาพราหมณ์อุตตมะ , นายสามจอม , พระแม่ทานจอมภักดี , เทวดาคลองเล , ตาหลวงส้อง – แม่ศรีจันทร์ทอง , เทวดาเจริญธรรม – ยายชีทองสุก , เทวดานาคราช , เทวดาช้างสีห์ , เทวดาตาตุมปัน , หมื่นพันเสร็จ – หมื่นระเห็จปราบภัย – หมื่นสนั่นหวั่นไหว – หมื่นไกรพลขันธ์ , แม่นางเกาะแก้ว , ตาหมอเสือ , เทวดาหน้าช้าง , เทวดาหอเชียก , ทวดด้วง - ทวดค่าง , ทวดแม่พันธุรัตน์ , พระยาไทรบุรี , แม่ผมหอม ทวดเสือ ทวดงู , ทวดเขาขุนพนม แม่ผิวขาว , ทวดเขาพรหมโลก / ทวดหน้าศพ เจ้านายนอกหน้า ทวดกลาย แม่มณฑา แม่ยา , ท่านหวันตก , ตาหลวงรอง , ท่านโคกแซะ , ท่านสีดา , ทวดทรายทอง , ท่านแสง , ท่านกรอบเหล็ก , ท่านเจ้าเพชร , ทวดตุมปัง ทวดเกรียบ , ทวดโมคลาน , ทวดขุนโขลง ทวดขุนโขลงเจ้านายขี้เหล็ก , ทวดตาขรัวเลา ทวดยายเอียด , ทวดประดู่หอม , พระนางสุพัตรา , ทวดขลิบ ทวดปูน , พ่อตาหมื่นเห็จ , ทวดโหนหมาน , ทวดตาขุนเพชรถ้ำหงส์ , ทวดกรุงชิง , ทวดกรุงนาง , พระนางภัทราวดีตรีมุก แม่ชีเขาคา น้าไข่ดำ , น้าไข่ วัดเจดีย์ , ทวดตาควาย , ทวดเสื้อเมือง , ทวดนาคราช , ทวดตาปู่เสือ , ทวดม่วงทอง , ทวดฝ่ายเตี้ย , ทวดเขาพลายดำ , ทวดตาผ้าขาว , ทวดขุนทะเล , พ่อตาคุระ , พ่อตาบางคู , พระนางสนตรา , พ่อตาหูแก่ง , พ่อตาขุนชัย , พ่อเฒ่าเขาจันทร์ธาตุ , ทวดสมิงไพร , ทวดเขาไชยสน , พ่อตาในเพลา , พ่อตาดำ , พ่อตาเขาล้อม แม่ยายงูขาว , ทวดวังหินตั้ง ร่างของทวดงูวังหินตั้งแม่ยายเนียน , พ่อตาปู่สีอินทร์, เทวดาเขาช้าง / ตาแว่นฟ้า , ตาแว่นทอง , ตาแว่นแก้ว , ตาแว่นอินทร์ , เทวดาปู่เจ้าเขาหลวง , ปู่เจ้าสมิงพราย , ปู่เจ้าสมิงคา , ปู่เจ้าเขาเขียว , ปู่เจ้าจำปาศักดิ์ , ปู่เจ้ากำแหง , ปู่เจ้าสายฟ้า , ปู่เจ้ากวางทอง , ปู่เจ้าประสิทธิ์ชัย , ปู่เจ้าปกรรมบดี , ปู่เจ้าหิมพานห์ , ปู่เจ้าไพรสณฑ์ , ปู่เจ้าเขาชัยสน , ปู่เจ้ากัมภูฉัตร , ปู่เจ้ากรุงทอง , พระเสื้อเมือง , พระทรงเมือง , พระพรหมเมือง , พระบันดาลเมือง , พระสร้างเมือง , พระคลังเมือง , พระเวทเมือง , พระเรืองเดช , พระหลักเมือง , เทวดาหวันออก , เทวดาหวันตก , เทวดายอดน้ำตาปี , เทวดายอดพระธาตุนคร

Advertisement

Advertisement

   ขอขอบพระคุณ ผู้ที่รวบรวมรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นที่นครศรีฯ มา ณโอกาสนี้ เพื่อเป็นความรู้สืบไป 

เครดิตรภาพ :  นครออนไลน์

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด