อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

Generaton ต่างวัย แต่คุณค่าเดียวกัน

Generaton ต่างวัย แต่คุณค่าเดียวกัน

จงเป็นมนุษย์ที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง ทุกที่ ทุกเวลา  ด้วยวัยที่ต่างกัน ทำให้โลกที่กำลังหมุนอยู่ทุกขณะ มีมุมที่ไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากัน แม้ว่าตามสูตรของคณิตศาสตร์เราจะหาองศาจากสิ่งที่เป็นรูปทรงกลมได้ไม