ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยวคีรีวง หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย นครศรีธรรมราช

พาเที่ยวคีรีวง หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย นครศรีธรรมราช

สวัสดีครับบทความนี้ผมจะพาไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับหมู่บ้านที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในโลก” นั่นก็คือ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นยังไงและอากาศดีแค
467