บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

เจ๊ะเห ในเสียงเพลง สำเนียง 3 ประสาน, เหน่อในตำนาน โดย ชาย ชนบท

เจ๊ะเห ในเสียงเพลง สำเนียง 3 ประสาน, เหน่อในตำนาน โดย ชาย ชนบท

“พันไหนมัง ซือบายโย้หมี” เป็นภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นหู หากให้ทายหลายท่านคงเดาว่า น่าจะเป็นภาษาลูตระกูลหนึ่ง ที่วัยรุ่นผสมประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่… แต่ภาษาที่ผมยกมา อายุอย่างน้อย 500 ปี ล่วงมาแล้ว
2.2k